Shoppe Havuz Cafe - Tandoğan, Ankara - 2010
İçmimari projelendirme.

...