Depas Cafe Bistro - Ankara - 2012
İçmimari projelendirme

Ankarada yeni açılacak olan bir AVM de yer alacak olan DEPAS Bakery için tasarlanan avam proje.